Dane firmy
Forest Work s.r.o.
Siedziba: Zelenohorská 986, 398 11 Protivín
Regon: 02951053
NIP: CZ03154246

Firma jest zapisana w rejestrze handlowym prowadzownym w sądzie okręgowym w Czeskich Budziejowicych, oddział B, jednostka 2375

email: objednavky@eshop-kaschpro.cz
tel: +420 773 312 390

Złożenie zamówienia

1. Klient może złożyć zamówienie pośrednictwem systemu firmy formą pisemną : e-mail (łącznie z zamówieniem w naszym sklepie internetowym). Zamówienie złożone w ten sposób jest zobowiązujące i zgodne z prawem nr 108/2013 dz.u.. Podlega warunkom umowy zawartej na odległość.
2. Każde zamówienie musi zawierać imię i nazwisko, adres do faktury, numer telefonu, e-mail, osoba fizyczna i prawna podaje również NIP,REGON, nazwę produktu wraz z jego specyfikacją podaną w sklepie internetowy, ilość sztuk, data zamówienia, (zamówienie złożone w sklepie internetowym zawiera automatycznie potrzebne dane). Dane osobowe będą zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych nr 122/2013 dz.u. Będą wykorzystane tylko w ramach umowy handlowej zawartej między firmą a użytkowniem. Firma nie udzieli danych osobowych klienta osobie trzeciej (oprócz firmy kurierskiej).
Nabywca może kiedykoliwek cofnąć zgodę z przetwarzaniem danych. Firma musi natychmiast wykasować dane nabywcy z ewidencji.
3. Zamówienie złożysz pośrednictwem „koszyku zakupowego“ wybierzesz i wpiszesz specyfikację produktu, który będzie wyprodukowany według podanej specyfikacji (produkty na wymiar). Kolejnym krokiem jest „Składanie zamówienia“, w ktorym wpiszesz adres dostawy, wybierzesz sposób odbioru i płatności a klikając na „Potwierdź zamówienie“ zamówienie zostanie wysłane. Zamówienie zostanie zapisane w systemie, właśnie wtedy zostaje zawarta umowa handlowa między firmą a nabywcą. W tym momencie firma wyśle na podany e-mail akceptację otrzymanego zamówienia. Nabywca zostanie poinformawany telefonem lub e-mailem, czy zamówiony produkt jest dostępny.
4.Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia (e-mailem) bez poniesienia kary pieniężnej do 24 godzin od złożenia zamówienia. Powyżej podany sposób anulacji jest obowiązkowy, dopiero po otrzymaniu e-mailu zostanie zamówienie wykasowane. Nabywca w mailu musi podać imię i nazwisko, e-mail oraz opis zamówionego produktu wraz ze specyfikacją podaną w sklepie internetowym. Firma nie nalicza kary pieniężnej. W wypadku, że nabywca już zapłacił pełną kwotę lub jej część, kwota zostanie zwrócona formą bezgotówkową na podane konto najpóźniej do 15 dni od anulacji, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej.
5. Jeżeli konsument po złożeniu zamówienia domaga się jego zmiany, powinien to zgłosić telefonicznie lub e-mailem do 24 godziny od dokonania zamówienia. Na aktualizację zamówienia musi wyrazić zgodę firma, który zapisze zmiany do pierwotnego zamówienia konsumenta, jeżeli nie będzie uzgodniona anulacja pierwszego zamówienia i realizacja nowego. W wypadku, że zamówienie zostało zrealizowane, firma może naliczyć karę pieniężną zgodnie z rzeczywistymi kosztami.
6. Firma ma prawo do odmówienia realizacji zamówienia z powodu braku zaopatrzenia, wyprzedania produktu lub braku siły roboczej nawet przy wszelkich staraniach, które można uczciwie wymagać, nie jest w stanie doręczyć produkt konsumentowi w terminie ustalonym niniejszymi warunkami handlowymi lub w cenie, która jest podana w sklepie internetowym, jeżeli z konsumentem nie została uzgodnione zastępcze rozwiązanie. Anulacja zówienia będzie klientowi zgłoszona telefonicznie lub e-mailem. W wypadku uregulowania części lub pełnej kwoty zakupu, kwota zostanie przelana na podane konto bankowe najpóźniej do 15 dni, jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej.
7. Umowę posiada firma i na życzenie nabywcy będzie udostępniona . Umowa jest sporządzona w języku czeskim.
8. Wykonawca jest wiązany umową na okres 30 dni od wytworzenia umowy dla konsumenta.
9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przy formatowaniu naszych produktów obowiązuje tolerancja cięcia +.-5 mm.

 

Warunki dostawy

1.Ogólny termin dostawy lub odbioru produktu jest od 6 do 14 dni od daty weryfikacji zamówienia i uregulowania płatności zamówienia. Termin dostawy wszystkich produktów z oferty jest 5 – 8 dni roboczych, jeżeli u produktu nie jest wskazany inny termin dostawy. U pozostałych produktów zostanie klient poinformowany indywidualnie. Dzień zamówienia nie wlicza się do terminu dostawy, dopiero liczy się dzień następny. Jeżeli zamówienie zostało zrobione w sobote albo niedzielę, to termin dostawy liczy się od pierwszego dnia roboczego. Terminy dostawy są różne, w zależności od rodzaji produktów. Jeżeli klient zamówi więcej produktów z różnymi terminami dostawy, będą mu wysłane jednorazowo. Obowiązuje najdłuższy podany termin dostawy (np. jeżeli zamówisz 2 produkty, termin ich dostawy jest 7-10 dni, automatycznie całe zamówienie zostanie wysłane w najdłuższym możliwym terminie, czyli 10 dni). W wyjątkowych sytuacjach, kiedy brakuje zamówionego produktu w magazynie a nie jest dostępny nawet u producenta lub dostawcy, termin dostawy może się wydłużyć. Wtedy nabywca zostanie we właściwym czasie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. Termin dostawy dotyczy tylko dni roboczych.
2. Firma zobowiązuje się dostrczyć odpowiedni rodzaj i ilości produktu zgodnie z zamówieniem, za uzgodnioną cenę. Do każdego zamówienia będzie dodana faktura lub zostanie wysłana e-mailem.
3. Jeżeli będzie przesyłka uszkodzona, nabywca uzupełni z kurierem protokół szkody i natychmiast zawiadomi firmę. Podczas rozpatrywania reklamacji nabywca zobowiązuje się do maksymalnej współpracy.
4. Nabywca zobowiązuje się do odebrania zamówionych produktów i zapłacenia uzgodnionej ceny.
5. Odmówienie odbioru towaru bez powodu lub brak możliwości doręczonia towaru z innego powodu (np. nieznany odbiorca),oznacza koszty dla firmy a nabywca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 30% ceny zamówionego towaru, najmniej jednak 1000 Kč. Obowiązek odebrania towaru i uregulowania pełnej kwoty jest nadal aktualny.
6. Nabywca zostanie e-mailem poinformowany o wysłaniu przesyłki z wyprzedzeniem.
7. Przesyłka jest doręczony do dwu dni roboczych od przekazania jej kurierowi.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń naturalnych oraz niemożliwych do przewidzenia faktów w produkcji i u dostawców.

 

Cena i formy płatności

1. Cena podana na zamówieniu jest ceną końcową i nie są do niej doliczane kolejne opłaty. Cena produktu jest wyświetlona przy każdym produkcie. Podczas specyfikacji produktu cena końcowa wyświetli się dopiero po wpisaniu wszystkich parametrów. Ceny produktów mogą się zmieniać bez uprzedzenia. Firma ma prawo zmienić cenę, zależy od zmian wprowadzonych producentami, dostawcami itp. Cena końcowa zawiera również opłaty za transport i formę płatności. Opłaty są wyświetlony podczas zamawiania.

Cena dostawy parapetów:

wartość zamówienia 0 – 2000 Kč z VAT – cena dostawy z VAT jest 375 Kč z Vat.

Wartość zamówienia 2000 – 3950 Kč z VAT – cena dostawy jest 220Kč z VAT.

Wartość zamówienia nad 3951 Kč darmowa dostawa.

Cena dostawy podbitek:

Do 15m2 (50 szt.): 246,7,- z VAT
16 – 30 m2 (51-100 szt.)…..415,4,- z VAT
31-45 m2 (101-150 szt.)…… 603,1,- z VAT
46-60 m2 (151-200 szt.)……771,7,- z VAT
Ponad 61 m2 (201 szt.)… Transport indywidualny

2.Nabywca może domówić ubezpieczenie dotyczące natychmiastowej wymiany towaru w ramach reklamacji, opcja do wyboru w „koszyku zakupowym“ za podaną cenę. Jeżeli nabywca otrzymie wadliwy produkt lub przesyłka zgubi się poczas transportu, otrzymie w ramach ubezpieczenia po złożeniu reklamacji natychmiast nowy produkt.
Wszystkie podane ceny są cenami końcowymi.

3.Nabywca wybiera formę płatności:
– Gotówka za pobraniem lub podczas osobistego odbioru w filii KaschPro Holding a.s.
– Przelew bankowy/wpłatą na konto bankowe w placówce banku
– kartą płatniczą
– min. 30% przelewem bankowym/wpłatą na konto, reszta za pobraniem
4.Informacje podane w zamówieniu będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia konkretnej usługi. Nie będą wykorzystane w celu komercyjnym i nie będą przekazane osobie trzeciej.
4.Firma ma prawo do zmiany kuriera przy niezmienionej cenie dostawy.
Płatność kartą
Najszybszy sposób jest płatność online. Wpiszesz numer karty, datę wystawienia karty oraz CVC kod – trzy numery, które znajdują się na odwrocie karty w białym pasku podpisu. Wszystko je zabezpieczone standardowym 3D Secure, najprawdopodbniej zostaniesz poproszony o wpisanie numerycznego kodu, który wyśle twój bank SMSem.
Płatność przelewem
Natychmiastowa płatność pośrednictwem Internet Banking. Bramka płatnicza ComGate przekieruje cię do twoje internetowego banku, gdzie się zalogujesz i potwierdzisz już przygotowane polecenie zapłaty.
Po zatwierdzeniu transakcji zostaniesz przekierowany na stronę internetwą sklepu. Płatność jest potwierdzona natychmiast. Będziemy niezwłocznie realizować zamówienie.
Kontakt do płatności kartą
ComGate Payments, a.s.
Gocarova trida 1754 / 48b, Hradec Kralove
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Odbior towaru

1. Nabywca zobowiązuje się do obioru towaru w uzgodnionym terminie pod adresem podanym w zamówieniu.
2. Nabywca powinien podczas odbioru przesyłki obejrzeć i sprawdzić produkty. Jeżeli użytkownik znajdzie wadę, od razu powinien to zgłosić. Jeżeli kupujący nie miał czasu na zbadanie przesyłki przy kurierze odebrał ją zatem bez zastrzeżeń, jego prawo do roszczeń z powodu uszkodzenia wygasa jedynie, że jest w stanie udowodnić, że produkty były wadliwe już wtedy. Zbadanie przesyłki powinno być rzetelne, by zostały stwierdzone wszystkie wady, które można odkryć w ten sposób.
3.Prawo własności produktu nabywca otrzymuje dopiero po zapłaceniu pełnej kwoty i kolejnych opłat na konto wykonawcy według ustaleń zawartych w umowie kupna na odległość.
W czasie przeniesiena prawa własności z firmy na nabywcę, nabywca ma wszystkie obowiązki rękojmia, tzn. musi przechować i zabezpieczyć produkty i usługi na swoje koszty i oznaczyć je sposobem, by było wiadome o jaki produkt chodzi.
4.Firma może żądać dotrzymania zobowiązań, przede wszystkim zapłacena kwoty za produkty i usługi i to bez względu na to, że własność produktu i usług jeszcze nie została przeniesiona na nabywcę.
5.Za wady produktu odpowiada nabywca od momentu odbioru towaru lub odbioru towaru pełnomocnikiem
Odstąpienie od umowy odstąpienie_od_umowy.odt

1.Na podstawie § 1829 art. nr .89/2012 dz.u., kodeksu cywilnego ma nabywca – osoba fizyczna (nabywca), prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od odebrania produktu. Odstąpienie od umowy musi być formą pisemną, dostarczone osobiście wykonawcy pod adres siedziby w podanym terminie lub wysłane pocztą najpóźniej ostatní dzień terminu. Formularz odstąpienia od umowy.
2.Według § 1837 lit. d) przepisu prawnego nabywca nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest doręczenie produktu, który został wyprodukowany konkretnie według specyfikacji nabywcy podanych w zamówieniu.
3. Jeżeli chodzi o produkt, który pozwala odstąpić od umowy, ma nabywca prawo w przeciągu 14 dni od odebrania towaru, produkt rozpakować i przetestować w podobny sposób jak jest to możliwe w zwykłym sklepie. Przetestować nie znaczy użytkować i po kilku dniach oddać. Produkt musi być wyslany lub doręczony firmie najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o wysłanie nieużywanego, nieuszkodzonego, kompletnego produktu w oryginalnym opakowaniu (łącznie z oprzyrządowaniem, listem gwarancyjnym, instrukcjami obsługi itp.) oraz z oryginalnym pokwitowaniem kupna pod adres firmy. Nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Polecamy ubezpieczyć przesyłkę. Koszty przesyłki płaci nabywca tylko w wypadku, jeżeli produkt był w pełni sprawny jakościowo i nie był wadliwy. Jeżeli były dostrzymane wszystkie wyżej wymienione obowiązki nabywcy, firma odbierze produkt i do 14 dni od odstąpienia od umowy ureguluje kwotę zapłaconą za produkt lub za usługę albo zaliczkę, którą nabywca zapłacił za produkt lub usługę. Kwota będze zwrócona ustalonym sposobem.
4.Ważne jest zapamiętać, że nabywca nie może odstąpić od umowy kiedy produkt, jest wyprodukowany według konkretnych specyfikacji nabywcy lub produkt posiada właściwości nie podlegające oddaniu produktu.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia (odstąpienia od umowy) lub jej części jeżeli:
a) przedmiot nieprodukuje lub przestał produkować
b) zmieniła się cena dostawcy przedmiotu

Gwarancja i serwis

1. Okres gwarancji jest podany przy każdym produkcie min. trwa 24 miesięcy. Warunki gwarancji kierują się prawem kodeksu cywilnego nr 40/1964 dz.u. Czas trwania gwarancji rozpoczyna się dniem odebrania produktu użytkownikiem. Przechowaj pokwitowanie o odebraniu (zapłaceniu) towaru.
2. Jeżeli otrzymałeś wadliwy lub niedziałający produkt, jak najprędzej złóż produkt do reklamacji. Po jego otrzymaniu firma poinformuje użytkownika o otrzymaniu wadliwego produktu e-mailem. Firma niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji. W skomplikowanych sprawach do 3 dni roboczych bez zbędnego opóźnienia udzieli odpowiedzi formą elektroniczną, jeżeli nie zostało uzgodnionie inaczej. Jednocześnie użytkownik otrzymie pocztą elektroniczną a potem listem poleconym protokół reklamacyjny. W uzasadnionych wypadkach, przede wszystkim jeżeli jest wymagana skomplikowana techniczna ocena stanu produktu firma zdecyduje o reklamacji najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upłynięciu terminu 30 dni , użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy lub do wymiany produktu. Produkt musi być wysłany w całości, czyli tak jak został odebrany użytkownikiem. Razem z produktem wyślij wszystkie dokumenty, które otrzymałeś (faktura, potwierdzenie o odebraniu towaru, list gwarancyjny itp.). Produkt musi być czysty.

nikające z odpowiedzialności firmy za wady produktu dzielą się według powagi błędu. Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć użytkownik ma prawo do:
– usunięcie wady darmowo, w terminie
– wymianę produktu, lub wadliwej części, która wymagałaby nadmiernych kosztów, uwzględniając wartość produktu lub rodzaj wady
Firma może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić produkt za wolny od wad , jeżeli użytkownikowi niespowoduje tym poważne problemy.
Jeżeli chodzi o wadę, który nie można usunąć i która broni prawidłowemu użytkowaniu produktu, użytkownik ma prawo do:
– wymiany produktu
– odstąpienia od umowy/zwrotu pieniędzy
– Jednakowe prawo posiada użytkownik, jeżeli wada może być naprawiona, lecz użytkownik nie może z powodu ponownego pojawienia się wady lub z powodu większej ilości wad produkt używać. Za ponowne pojawienie się wady jest uważane, jeżeli jednakowa wada będzie w okresie gwarancyjnym co najmniej 2x usuwana i pojawi się ponownie. O większą ilość wad chodzi w wypadku, jeżeli produkt ma w tym samym czasie co najmniej 3 wady, które można usunąć, lecz każda z nich broni w użytkowaniu.
Jeżeli chodzi o naprawialną wady, która nie broni w użytkowaniu, użytkownik ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny.
4. Serwis gwarancyjny zapewnia firma prowadząca sklep internetowy. Informacje dotyczące wykonania serwisu będą udzielone telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
5. Użytkownik powinien podczas odbioru przesyłki obejrzeć i sprawdzić produkty. Jeżeli użytkownik znajdzie wadę, od razu powinien to zgłosić. Jeżeli kupujący nie miał czasu na zbadanie przesyłki przy kurierze odebrał ją zatem bez zastrzeżeń, jego prawo do roszczeń z powodu uszkodzenia wygasa jedynie, że jest w stanie udowodnić, że produkty były wadliwe już wtedy. Zbadanie przesyłki powinno być rzetelne, by zostały stwierdzone wszystkie wady, które można odkryć w ten sposób.
6. Przed rozpoczęciem użytkowania użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z wszystkimi dołączonymi dokumentami i to przede wszystkim z warunkami gwarancji oraz instrukcjami obsługi, lub innymi dokumentami, ponieważ mogą zawierać ważne informacje. Jeżeli produkt będzie używany nie zgodnie z instrukcjami lub nie będą przestrzegane warunki przechowywania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialy za wszystkie konsekwencje z tego wynikające a rozszczenie reklamacyjnie zostanie najprawdopodobniej odrzucone.
7.Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia, wynikłe z użytkowaniem niezgodnego z instrukcją lub uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie. Gwarancja również nie dotyczy mechanicznego uszkodzenia spowodowanego użytkownikiem, uszkodzenia z powodu nadmiernego lub nieodpowiedniego użytkowania, zaniedbania konserwacji, wady spowodowanej zetknięciem się z obcym materiałem lub wady spowodowanej wyższą siłą. Reklamacja nie będzie rozpatrzona pozytywnie, jeżeli, produkt ma uszkodzyne pieczęcie ochronne naklejki lub numerami seryjnymi.
8. Firma nie odpowiada za ewentualne wady, które były przed zawarciem umowy konsultowane z użytkownikiem a użytkownik zgodził się na odbiór towaru. Jeżeli chodzi o rzeczy używane, firma nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z użytkowania lub zużycia, które produkt posiadał podczas odbioru.
9.Gwarancja nie obejmuje wady, z powodu której była uzgodniona niższa cena zakupu towaru.
10. Gwarancja obejmuje wady produktu, nie jego właściwości. Pomyłka użytkownika w kolorze, rozmiarze, materiale nie jest uważana za wadę produktu, dlatego gwarancja ich nie dotyczy.
11. Z roszczenia reklamacjynego musi wynikać oczywisty powód do jej złożenia. Wada produktu musi być jasno opisana. Reklamacje z brakiem jednoznacznego opisu nie będą rozpatrzone.
12. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktu w okresie gwarancyjnym, który jest ustalony na 24 miesięcy. Firma zobowiązuje się, że ich produkty w okresie gwarancji będą sprawnie działać i będą posiadać typowe właściwości.
Postanowienia końcowe
1.Firma ma prawo do wezwania klienta na oględziny produktu, który jest specyficzny swoimi cechami. Firma może również ustalić, że odebrać produkt można tylko osobiście (produkty o dużych gabarytach, drogie w produkcji). Nabywca zostanie poinformowany i będzie z nim ustalany przebieg działania. Jeżeli nabywca uregulował cenę zakupu, będzie mu w pełni zwrócona, jeżeli nie zostanie uzgonione inaczej.
2.Nabywca oświadcza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu oraz reklamacji i akceptuje je.
3. Bez względu na inna postanowiena umowy, wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za utratę zysku konsumenta, utratę okazji lub inne bezpośrednie straty z powodu niedbalstwa, niedotrzymania umowy lub powstałe w innym sposób.
4.Warunki ogólne zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z przepisami prawnymi. Regulują umowę handlową zawartą między firmą a nabywcą. Jeżeli odpowiedzialny organ państwowy Republiki Czeskiej stwierdzi, że niektóry z warunków regulaminu jest nieuzasadniony lub bezprawny, ważność pozostałych warunków zostaje niezmieniona.
5. Prawo konsumenta odnośnie wykonawcy zostało ustalone w przepisie prawnym o ochronie konsumenta nr. . 634/1992 Dz.u. Oraz przepisie prawnym o ochronie konsumenta dotyczącego sprzedaży na odległość oraz sprzedaży domowej nr. 108/2000 dz.u.
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa czeskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego lub handlowego.
7.Firma i nabywca zgadzają się z komunikowaniem się na odległość – telefonicznie, faksem (zamówienie napisane ręcznie), formą elektroniczną, przede wszystkim pocztą elektroniczną, która uważają za zobowiązującą.

Regulamin ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzana zgodnie z przepisem prawnym nr 18/2018 dz.u. dotyczącym ochrony danych osobowych.
2. Firma nie udzieli danych osobowych klienta osobie trzeciej. Nie dotyczy firmy kurierskiej, która zapewni transport towaru lub usług, lub organów państwowych w razie kontroli, ewentualnie pośrednika i to na podstawie wzajemnej uwomy zawartej według przepisu prawnego nr 18/2018 dz.u.
3. Firma ma obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe przed osobomi nieuprawnionymi. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do dotrzymywania zasad ochrony danych osobowych.
4.Uprawnienia osoby, która podała swoje dane osobowe są zapisane w § 19 przepisu prawnego nr 18/2018 dz.u. o ochronie danych osobowych w aktualnym brzmieniu, konkretnie:
a) prawo do wszystkich informacji na podstawie niniejszego regulaminu
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych- § 21 przepisu prawnego prawo do informacji o Twoich danych osobowych domagania – w jakim celu zostały wykorzystane dane osobowe, żądanie musi zostać wysłane pocztą elektroniczną na podany e-mail
c) prawo do poprawienia danych osobowych – § 22 prawo umożliwia poprawienie danych osobowych jeżeli są nieaktualne
d) prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych – § 23 prawo możesz wykorzystać jeżeli nie życzysz sobie by firma nadal posiadała twoje dane osobowe
e )prawo do ograniczenia przetwarzania danych – § 23 możesz wykorzystać, jeżeli uważasz , że dane nie były wykorzystane zgodnie z prawem
f) prawo do stawiania zarzutów przetwarzania danych – § 27 prawo
g) prawo do przenoszenia danych osobowych
h) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych
5. Nabywca poda następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do faktury, adres dostawy (jeżeli różni się od adresu do faktury), numer telefonu, adres e-mail. Na podstawie tych danych będzie wykonane konkretne zamówienia. Dane są przechowane przez okres 10 lat. W transakcjach związanych z realizacją zamówienia są dane wykorzystane w celu wystawienia faktury, dokumentu WZ, zapewnienia dostawy towaru oraz w celach księgowych.
6. Firma zweryfikowała pośrednika, który prowadzi portal internetowy heureka.sk z usługą Zweryfikowano klientem, spółka Heuréka Shopping, z.o.o. Karolinska 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlin, REGON:02387727, by imieniem wykonawcy sklepu internetewego przetwarzała jednorazowo dane osobowe zawierające – imię, nazwisko, e-mail oraz informacje dotyczące zamówionego towaru w celu ocenienia jakości zakupu. W tym celu firma prowadząca portal internetowy wyśle jednorazowy e-mail z możliwością oceny jakości usług i produktu.
7.Portal internetowy zapisze twój adrej IP, informacje o czasie, ile czasu spędzisz na przeglądzaniu jego strony internetowej oraz informacje z jakich stron internetowych weszłeś na stronę. Ciasteczka Cookies są dane tekstowe, używane w celach statystycznych. Pozwalają mierzyć ilość wizyt, zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne. W tych celu jest dla nas uzasadnionie używanie Cookies. Współpracujemy ze serwisami zewnętrznymi, np. Youtube, Google itp.
8. Użytkownim może w dowolnym momencie k wykasować lub zmienić ustawienia zapisywania w przeglądarce. Jeżeli chcesz odrzucić pliki Cookies, zmień ustawienia w przeglądarce.
9. Jeżeli użytkownik zgodził się z przetwarzaniem danych w sklepie internetowym z powodu otrzymywania informacji o nowościach i aktualnych promocjach (e-mail marketing), zgodził się na wysyłanie e-maili na podany kontaktowy adres e-mailowy.
10. Okres zapisania danych osobowych, przeznaczonych do e-mail marketingu, tzn. Imienia i nazwiska oraz adres e-mail, jest 5 lat. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.
11. Zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym w celu otrzymywania informacji o nowościach oraz aktualnych promocjach (e-mail marketing) może użytkownik kiedykolwiek cofnąć, wysyłając anulację zgody lub wylogowaniem się. Wylogować można się odhaczeniem pola w koncie użytkownika (jeżeli kupujący poprosił o wytworzenie konta użytkownika) w Dziale klienta – Zmiana danych osobowych. Firma wtedy nie może korzystać z danych w celu e-mail marketingu.

„Twoje zadowolenie z zakupu stwierdzamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy kupujesz u nas, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie odmówisz ich wysłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani przez Klientów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest stwierdzenie Państwa zadowolenia z zakupów u nas. Korzystamy z procesora, który jest operatorem portalu Heureka.cz, aby wysyłać ankiety, oceniać Twoje opinie i analizować naszą pozycję rynkową; W tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów podczas wysyłania ankiet e-mail. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowany przez klienta, odrzucając inne ankiety za pomocą linku w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.”