POMIAR I MONTAŻ

Jak zmierzyć parapet wewnętrzny?

1. Najpierw zmierz grubość parapetu – konieczne zmierz grubość z obu stron – do grubszej części dodaj minimalnie 3 cm u parapetów drewnopodobnych a min. 2 cm u parapetów PCV. Grubość parapetu może być na życzenie klienta powiększona.

2. Zmierz długość parapetu – zmierz długość wnęki. Montaż parapetu można zrobić dokładnie w długości wnęki (uwaga jest wymagany dokładna montaż, łącznie z obrobieniem parapetu do kształtu stożka u wnęk lekko rozwartych), lub wsunięcie w ścianę po bokach muru (na życzenie klienta). Polecame wsunięcie w ścianę.

Uwaga po założeniu zaślepki parapet wydłuży się o 5 cm.

Montaż parapetów wewnętrznych

 • Do montażu parapetów wewnętrznych jest konieczna gotowość budowy, czyli wytrzymała, jednolita, płaska powierzchnia.
 • Płaska i wytrzymała powierzchnia musí być 20-25 mm pod progiem ościeżnicy, do której zasuniemy parapet.
 • Parapety okienne nie można zamontować, jeżeli powierzchnia jest wilgotna. Może wtedy dojść do pochłonięcia wilgoci i pozbawienia wartości produktu. Dopuszczalna wilgoć powietrza jest 50 -70 %. Optymalna temperatura podczas montażu jest 10 – 25°C, nie polecamy gwałtownej zmiany temperatury.
 • Parapety montujemy po otynkowaniu i wyschnięciu tynku.
 • Parapet okienny zawsze wsuwamy pod próg ościeżnicy, by był bezpieczony przed zarwaniem. Jeżeli parapet nie może zostać wsunięty, polecamy zamontować na próg ościeźnicy blachowy lub plastikowy profil w kształcie „L“ lub „U“, który zabroni zarwaniu.
 • Parapet montujemy w ten sposób, że między boczną krawędzią parapetu a wnęką okna jest szczelina 2 mm, zakładamy, że wnęka jest pod kątem prostym. Będzie wykończona uszczelniaczem akrylowym.
 • Pomiędzy ścianą i wewnętrzną krawędzią noska zostaw szczelinę 5 mm.
 • Parapety okienne obrabiamy maszynami do obróbki drewna np. piłami formatowymi, frezarkami górnymi, pilarkami tarczowymi itp. Podczas obróbki dbamy, by niezostała uszkodzona warstwa laminatu, który chroni element obrabiany przed wilgocią.
 • Na przygotowany i czysty podkład użyjemy pianki montażowej niskoprężnej (maks. 40%), na którą położymy przygotowany parapet. Podczas poziomowania powierzchni parapetu należy zachować 2º spadek i zafiksować na 10-15 minut.
 • Po wyschnięciu panki montażowej wypełnij szczeliny miedzy parapetem a ościeżnicą kitem silikonowym. Uszczelniacz akrylowy w odpowiednim kolorze użyj na szczelinę między tynkiem a parapetem.
 • Po montażu sprawdź parapet (zarysowania, uszkodzenia) oraz uszczelnienie szczelin.
  Nie wolno robić prace budowlane, które wymagają wilgotnych warunków. Parapety mogą pochłonąć wilgoć.
 • Polecamy użycie listwa dylatacyjnycjych (większa długość), sprzedawane w kolorze zaślepki.
 • Na gotowe parapety jest zabronione wchodzić lub używać ich do prac budowlanych.

Jak zmierzyć parapet zewnętrzny?

Podkład parapetu musi być idealnie płaski i musi podpierać go w całej długości. Jeżeli powierzchnia nie jest idealnie płaska musimy użyć podkładkę i wyrównać ją np. kołkami. Podkład powienien być oczyszony, bez brudu i kurzu. Płaszczyzna powinna posiadać odpowiedni spadek taki, aby woda spływała. Spadek powinien wynosić 5-7 stopni od ościeżnicy progu. Przestrzeń do montażu powinna być 25 – 30 mm od betonowej powierzchni po górną nakrętką.

Szerokość lub też głębokość parapetu zewnętrznego powinna zabronić spływaniu wody na tynk. Najprostszą metodą jest zmierzenie długości samej wnęki okiennej. Następnie do długości dodajemy 30-50 mm. Parapety zewnętrzne produkujemy w podanych szerokościach, dlatego wybierz zbliżoną większą szerokość.

Długość zmierz od lewej strony wnęki po jej prawą stronę. Jeżeli parapet będzie zakończony zaślepkami polecamy odliczyć 10 mm (weź pod uwagę grubość zaślepek bocznych oraz wysokie temperatury powodujące rozciąganie parapetu).

1. Zasady montażu i procedura montażu PVC podbitek

Ta instrukcja służy jako zestawienie podstawowych zasad i zaleceń, które należy dotrzymać podczas montażu okładziny dachowej i okładziny elewacyjnej z  podbitek PVC

Podbitki PVC są alternatywą do drewnianej okładziny dachowej z następującymi zaletami

 • brak konieczności dalszych powtarzających się obróbek powierzchniowych – lakierowanie (oszczędność finansowa)
 • długa żywotność i trwałość kolorów
 • odporność na mróz, UV promieniowanie, warunki atmosferyczne i
 • wilgoć
 • łatwość obsługi – niska waga
 • prosty montaż

2. Zalecone profile, dodatki i narzędzia:

Profile i dodatki:

 • plastikowa podbitka
 • profil łączący H
 • profil początkowy i końcowy U
 • profil narożny – zewnętrzny i wewnętrzny
 • listwy drewniane impregnowane
 • ocynkowane śruby
 • profile wentylacyjne
 • uchwyt montażowy lub klipsy stalowe w wypadku, że będziemy mocowali przy pomocy zszywacza

3. Narzędzia (użyj typowych narzędzi przeznaczonych dla obróbki drewna):

 • metr zwijany, poziomica, kątownik, zwykły ołówek, młotek
 • piła ręczna lub elektryczna tarczowa lub z ostrzem do tworzych sztucznych lub mała szlifierka kątowa, noż łamany
 • śrubokręt akumulatorowy
 • zszywacz do przymocowania podbitek

4. Procedura montażu:

 • Przygotowanie przed montażem (obowiązuje dla drewnianych nośnych konstrukcji więźby)

Podczas rekonstrukcji niezbędne jest usunięcie wszystkich materiałów obecnych stropów, żeby było można sprawdzić stan więźby (drewno konstrukcyjne) pod kątem śladów gnicia lub porażenia drewna i wg potrzeby zastąpić go nowym drewnem.

Zaleca się przeprowadzenie impregnacji starego drewna. Przed przymocowaniem nowego sufitu drewno po impregnacji musi wyschnąć. Zaleca się kontrola folii hydroizolacyjnej pod pokryciem dachowym, żeby nie była uszkodzona, i to przez chwilowy demontaż rynny. W przypadku braku płaskości musimy wyrównać podkład lub przygotować materiał podkładowy pod ruszt.

 • Wykonanie rusztu nośnego do okładania stropu

Niezbędne jest przygotowanie dostatecznie równego, mocnego i nośnego rusztu np. z drewnianych listw impregnowanych. Zalecamy używać świerkowych listw impregnowanych 30×20 mm lub 50×30 mm. Rozstaw listw nie może być większy aniżeli 30 cm dla montażu profili białych. Dla profili laminowanych niezbędne jest zmniejszyć rozstaw na maks. 15 cm. Listwy muszą być ustawione prostopadle do zamierzonego ułożenia listw sufitowych. Ruszt nośny musi być trwale przymocowany do konstrukcji więźby lub ewentualnie elewacji przy pomocy śrubów.

 • Wykonanie rusztu nośnego do okładania elewacji

Procedura montażu do okładania elewacji jest taka sama jak do okładania stropu (patrz procedura powyżej). Okładanie elewacji może być zorientowane pionowo lub poziomo. Jeżeli chodzi o montaż rusztu dla elewacji ocieplonej, należy zachować szczelinę wentylacyjną co najmniej 20 mm międy izolacją cieplną i okładziną elewacyjną tak, żeby została zapewniona cyrkulacja powietrza.

 1. Wykonanie poziome rusztu drewnianego z pionową odległością listw. Odległość listw odpowiada szerokości ocieplenia. Między poszczególnymi połączeniami należy zostawić ok. 4-6 cm odstępu. Tak zostanie zapewniona cyrkulacja powietrza.
 2. Do płyt izolacyjnych, które stopniowo wkładają się pomiędy listwy, przymocuje się folia dyfuzyjna lub paroprzepuszczalna, która służy do ochrony przed kondensacją i przenikaniem wody do izolacji cieplnej i konstrukcji ściany.
 3. Na poziomy ruszt należy namontować pionowe listwy, które zapewnią przewietrzenie. Rozstaw maks. 15-30 cm.
 4. Na pionowe listwy należy stopniowo namontować okładzinę elewacyjną. Górną i dolną część okładziny należy nie zamykać dla zapewnienia tz. “efektu kominowego”.

5. Montaż okładziny z tworzywa sztucznego

Montaż podbitek rozpoczyna się montażem profili łączących i wykończeniowych.

 • Pod pokryciem dachowym i u elewacji zamontuj profil wykończeniowy.
 • W miejscu łączenia lamelek stropu zamontuj profil łączący.
 • W narożniku między poziomą i pionową częścią stropu zamontuj profil narożny.

Profile wykończeniowe przymocuj odpowiednimi śrubami z łbem stożkowym.

Okładzinę z podbitek można wykonać równolegle lub prostopadle do elewacji. Podbitki docięte na wymaganą długość należy wstawiać do przygotowanych dodatkowych profili (wykończeniowych, łączących i narożnych).

Pierwszą podbitkę włożoną w profil wykończeniowy piórem należy dociąć to pióro nożem. Kolejne podbitki stopniowo trzeba wsuwać do siebie (nie wciskać ich na siłę) i ciągle umocowywać do rusztu nośnego przy pomocy śrubów. Umocowywać należy do rusztu nośnego co najmniej co każde 15 cm. Na pionowych częściach stropu układaj podbitki od górnej krawędzi okładanej powierzchni w kierunku w dół. Podbitki zawsze powinny być odwrócone piórem w górę i rowkiem w dół.

U profili wykończeniowych zawsze należy zostawić szczelinę dylatacyjną co najmniej 10 mm od końcówek podbitek. Dylatacja może być rozłożona równomiernie od końcówek podbitek. U montażu przeprowadzonego w temperaturze pod 10°C zaleca się zwiększenie dylatacji na 15 mm (minimalna zalecana temperatura do montażu jest 8°C). Montaż podbitek zaleca się nie przeprowadzać w temperaturach nad 25°C i na bezpośrednim słońcu.

Maks. długość podbitek nie powinna przekroczyć 3 m. Większe powierzchnie należy rozwiązać przy pomocy profilu łączącego H. Podbitki nie wolno wsuwać do profili wykończeniowych “do końca”. Zostaw odstęp ok. 1 mm (u ciemnych lameli do 2 mm) podczas wsuwania poszczególnych podbitek w siebie (między piórem i rowkiem).

Folia hydroizolacyjna pod pokryciem dachowem nie może zostać zakończona za okładziną z powodu przecieków wody i tym samym spowodowanym uszkodzeniem nośnej konstrukcji drewnianej.

6. Przechowywanie:

Podbitki i profile dodatkowe należy przechowywać w suchym miejscu na poziomej powierzchni. Można podłożyc je belkami z rozstawem maks. 50 cm. Nie przechowywać na bezpośrednim słońcu lub w magazynach z dachem wykonanym z prostego zadaszenia, który pod wpływem nasłonecznienia nagrzewa się i przenosi ciepło do wnętrza. Grozi to nieodwracalnym zniekształceniem podbitek. Paczki z podbitkami mogą być układane na sobie do wysokości maks. 1 m. W temperaturze nad +25°C zaleca się otworzyć opakowanie na obu końcach paczki w celu przewietrzenia.

7. Konserwacja:

PVC to materiał o przewodnictwie elektrycznym. Podczas manipulacji z PVC materiałem powstaje ładunek elektrostatyczny, dlatego po montażu może dojść do osadzenia kurzu na okładzinie. Ładunek elektrostatyczny zniknie po umyciu podbitek PVC ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego domowego środka czyszczącego lub specjalnego środku do czyszczenia i konserwacji materiałów PVC. W taki sposób można usunąć ewentualne zabrudzenia powstałe podczas montażu. W żadnym przypadku nie można używać środków czyszczących na bazie acetonu lub nitro rozcieńczalników, które uszkadzają powierzchnie plastikowe.

8. Bezpieczeństwo pracy:

Podczas montażu należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza przy używaniu piły tarczowej i szlifierki kątowej. Należy używać odzieży roboczej, obuwia, rękawic ochronnych i okularów.